BEDRE VÆRKSTEDSØKONOMI

Da jeg for år tilbage arbejdede på en maskinfabrik, generede det mig ofte, at kvaliteten af arbejdet i høj grad afhang af værktøjets beskaffenhed, således at resultatet blev væsentlig bedre når man arbejdede med skarpt og nyslebet værktøj, og at selve arbejdsprocessen også kunne udføres meget hurtigere viste kun at regelmæssig vedligeholdelse og slibning var vejen frem til en bedre værkstedsøkonomi.
Derfor fik jeg ideen til at starte et højteknologisk værktøjssliberi, hvor vi foruden almindelige opslibninger af alt skærende værktøj også kan fremstille skæregeometrier efter dine tegninger og specifikationer

    

Arbejdet udføres på meget avancerede maskiner, og et godt værktøj er et værktøj der på den mest optimale måde giver det størst mulig udbytte for dig. Det sikrer vi ved at kombinere godt håndværk med dygtig indsigt og respekt for dine penge.

Vi foretager altid kontrol med alt udført arbejde, intet forlader sliberiet før det er nøje kontrolleret og alt leveres til den aftalte tid.

Kun ved at du opnår succes kan vi direkte afspejle vores succes. Lad os mødes - hos os eller hos dig. Så fortæller vi resten.